Chcesz wzmocnić swoje kompetencje, przejść przez profesjonalną Certyfikację i uzyskać tytuł:

Certyfikowany Trener Modelu Diamentu Sukcesyjnego ©?

Weź udział w programie certyfikacyjnym!

  1. Wybierz WARIANT PROFESJONALNY
  2. Prześlij nam referencje z minimum 3 firm rodzinnych, które pisemnie poświadczą przeprowadzony proces sukcesyjny przy Twoim wsparciu LUB weź udział w 3 sesjach superwizyjnych, w czasie których dołączy do Ciebie ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego i podda ocenie Twoją pracę u klienta
  3. Wybierz termin szkolenia online, które prowadzi autorka Modelu Diamentu Sukcesyjnego ©, dr Adrianna Lewandowska i weź udział w szkoleniu, które wyposaży Cię w wiedzę do wykorzystania pełnego potencjału Modelu oraz towarzyszących narzędzi praktycznych
  4. Weź udział w spotkaniu certyfikacyjnym z autorką Modelu Diamentu Sukcesyjnego dr Adrianną Lewandowską i podejmij dyskusję na temat Twojej praktyki i znajomości metody.
  5. Otrzymaj Raport Superwizji po zakończeniu procesu. Jeśli wynik będzie pozytywny, otrzymasz CERTYFIKAT TRENERA MODELU DIAMENTU SUKCESYJNEGO © by Lewandowska

SZKOLENIA PRAKTYCZNE

Terminy: Skontaktuj się z nami w celu ustalenia odpowiadającego Tobie terminu

Szkolenie odbywa się za pośrednictwem komunikatora ONLINE. Wymagany jest dostęp do Internetu oraz komputer wyposażony w kamerkę internetową. Zawsze lepiej wymienia się myśli, gdy widzi się swojego rozmówcę!

Na 14 dni przed szkoleniem każdy uczestnik dostanie agendę spotkania; będzie przewidziana także sesja pytań i odpowiedzi prowadzącej. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

 

1. Interdyscyplinarne rozumienie procesu sukcesji, czyli dlaczego sukcesja to coś więcej niż przekazanie własności?

2. Analiza punktów widzenia na proces: zarządzanie zmianą, emocje, obawy nestorów, sukcesorów, pracowników

3. Genogram jako narzędzie do weryfikowania relacji i rodzinnych zależności

4. Czym jest Model Diamentu Sukcesyjnego© istota sens i rozumienie metodyki

5. Model Diamentu Sukcesyjnego© – sukcesja jako proces przekazania wiedzy, władzy i własności, opierając się przy tym na wyznawanych przez swoją rodzinę wartościach, przy zachowaniu wspólnej wizji dwóch pokoleń

6. Analiza poszczególnych obszarów Modelu Diamentu, siła poszczególnych narzędzi, monitorowanie kroków w każdym z pięciu W

7. Sukcesja wewnątrz- oraz zewnątrzrodzinna, zrozumienie różnic i wyzwań

8. Doradca sukcesyjny jako partner zmiany: kompetencje, umiejętności, relacja z rodziną właścicielska

9. Jak nie przenosić emocjonalnego bagażu sukcesji na własne życie – best praxis.

10. Casy study – przykłady skutecznie przeprowadzonych procesów sukcesyjnych – analiza i wnioski

SPOTKANIE CERTYFIKACYJNE

Terminy: Skontaktuj się z nami w celu ustalenia odpowiadającego Tobie terminu

Przy wyborze wariantu PROFESJONALNEGO prosimy o wskazanie, który termin spotkania certyfikacyjnego wybierasz. Liczba miejsc na jeden termin ograniczona do 5 uczestników.

Spotkanie certyfikacyjne odbywa się w Poznaniu, w siedzibie Instytutu Biznesu Rodzinnego i przeprowadza je dr Adrianna Lewandowska, twórca Modelu Diamentu Sukcesyjnego ©.

Spotkanie potrwa od 60 do 120 minut i będzie miało na celu zweryfikowanie poziomu zrozumienia Modelu oraz przeanalizowanie pracy praktycznej osoby starającej się o Certyfikację.

Jeśli posiadasz referencje od 3 firm rodzinnych, które poświadczą, że wspierałeś/aś je w procesie sukcesji – nie będziesz odbywać superwizji certyfikacyjnych. Jeśli jednak dopiero zaczynasz, PRZED spotkaniem certyfikacyjnym musisz umówić i odbyć trzy sesje superwizji certyfikacyjnych, po których uzyskasz Raport Superwizji i zaproszenie na spotkanie certyfikacyjne.

Po spotkaniu certyfikacyjnym otrzymasz decyzję. Jeśli będzie pozytywna, dołączysz do grona Certyfikowanych Trenerów Modelu Diamentu Sukcesyjnego ©! Otrzymasz także Certyfikat i udostępnimy Twoje dane na stronie www.sukcesjawpraktyce.pl.

Co zyskasz dzięki Certyfikacji?

Weźmiesz udział w szkoleniu z twórcą metody – dr Adrianną Lewandowską! To bezpośredni dostęp do wiedzy i praktyki oraz możliwość zadania pytań o konkretne narzędzia i ich zastosowanie praktyczne!

Otrzymasz prawo do posługiwania się LOGO Modelu Diamentu Sukcesyjnego © – co spozycjonuje Cię pomiędzy innymi specjalistami zajmującymi się doradztwem sukcesyjnym, a dla klientów będzie symbolem jakości i doświadczenia!

Dołączysz do grona Certyfikowanych Trenerów Modelu Diamentu Sukcesyjnego © – pierwszego w Polsce programu certyfikacji sukcesyjnej! Bądź pionierem i korzystaj z praktyki najlepszych międzynarodowych ekspertów!

Kontakt

Napisz do nas, jeśli chcesz
dowiedzieć się więcej!

Instytut Biznesu Rodzinnego
Bazar Poznański
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań

www.ibrpolska.pl
info@ibrpolska.pl
+48 61 307 14 27

Zofia Skotnicka
Project Leader
zskotnicka@ibrpolska.pl
790 876 890